اهداف

خدمات نمایشگاهی ما:

شرکت آرمان معاصر دارای تجربه و نیروی متخصص برای ارائه  خدمات نمایشگاهی ذیل می باشد:

  • ساخت و اداره اماکن نمایشگاهی
  • مدیریت و برگزاری نمایشگاه
  • طراحی وآرایش فضای نمایشگاهی
  • انجام کلیه خدمات نمایشگاهی
  • ساخت و اجرای غرفه های نمایشگاهی

 

خدمات همایش و سمینار ما:

  • برنامه ریزی و طراحی برگزاری همایش های تخصصی
  • تدوین کنداکتور و برنامه ریزی اجرای مراسم مختلف ارگانی و سازمانی
  • برنامه ریزی و اجرای سمینار های تخصصی و عمومی